Playball – Rörelseträning för barn mellan 3-5 år!

Stockholm Basketball Club har nu startat upp Playball-verksamhet i samarbete med Svenska Basketbollförbundet.

Rörelseförmåga och rörelserikedom är grundläggande för att kunna ha ett aktivt liv, och Playball handlar just om att skapa rörelseförmåga, specifikt för barn. SBC kommer i arbetet med Playball att följa en läroplan med roliga lekar och övningar som utmanar barnen att röra sig.

6 av 10 fyraåringar rör sig idag INTE så mycket som WHO rekommenderar, vilket är 1 timme per dag. Det kan vi nog alla enas om är ett allvarligt samhällsproblem, det är allvarligt för folkhälsan och kan leda till en generation där benskörhet och diabetes är allt för vanligt.

Vi ser därför behovet av en verksamhet som går lägre ner i åldrarna än den traditionella föreningsidrotten. Genom Playball kommer barnen få röra på sig och aktiviteten kommer också att inspirera och sprida kunskap till alla föräldrar om vikten av att barnen är fysiskt aktiva.

Barn och föräldrar kommer få lära sig om grundläggande rörelser för barn så som; hoppa, springa, kasta, fånga, rulla, balansera, krypa, klättra och åla. Efter sju års ålder blir det nämligen svårare och svårare för barnen att lära sig att bemästra just dessa rörelser.

I våran barnverksamhet ålder 3-5 år kommer vi ha en allsidig inställning och blanda in olika typer av bollar i aktiviteterna. Syftet är alltså att skapa förutsättningar för att alla barn ska klara av de grundläggande rörelserna

Vi hoppas på att få alla föräldrars hjälp och förtroende för att detta ska bli möjligt.

//Coach Gustav Henriksson